Search This website

01/12/2008

Blue Water Navy

      hÕèkÕÕÇ& JÕÀíkÕU mÕÕiÕjÕÇ OÕÕ[mÕJÕÀLÕÕbcÕO³Õí YÕíìCÕÕjí ®ÕÕ®Õí DÕÕlÕÕ yÕÕlÕcÕÕÇ®ÕÕ ÕÆkÕ<Õ³Õ nçíT uÕÕiÕuÕí DÕÕnílÕ.

®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ FlÕJÕÀÕÇ JÕÀÕ kÕÕ{uÕÕÇ?

JÕÀÕ³Õ DÕÕní ³ÕÕ ®ÕÕ®³ÕÕb®ÕÕÇ JÕÀÕ³Õ&hÕ×lÕÕÇ?

³ÕÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ}Õ DÕÕUÕ JÕÀmÕÕ IÕÕ}lÕÕ ³ÕíF&uÕ?

       ³ÕÕyÕÕyÕlÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}Õ®ÕÕÇ YÕèÕÆcÕJÕÀÕ JÕÀÕ³Õ DÕÕní? ...³ÕÕ hÕϵvÕÕb®ÕÕ TnÕhÕçín JÕÀjCÕÕjÕ uÕíKÕ-


JÕÀÕìè&vÕyÕáJÕÀcÕO³Õí ÕÅJÕÀkÕÕ }nÕvÕ cÕá}Õb®³ÕÕ mÕÕiÕjÕÇ OÕÕ[mÕJÕÀLÕÕbcÕO³Õí hÕèkÕÕÇ& ®ÕÕ®³ÕÕb®³ÕÕ iÕçíäÕÇ kÕÕ®ÕÕ³Õ}Õ ÕÆcÕUlÕ. hÕèkÕÕÇ& JÕÀíkÕU hÕámlÕJÕÀÕbcÕO³Õí kÕÕ®ÕÕ³Õ}Õ ÕÆcÕUCÕÕjí ní ®ÕÕ®Õí DÕÕlÕÕ LÕíì mÕcÕáoÏÕcÕO³Õí kÕÕjbkÕÕj kÕÕkÕª }ÕiÕ}í DÕmÕèvÕ l³ÕÕcÕáUí pÕiÕYÕjÕlÕÕÇ} DÕvÕíJÕÀ oíµÕÕbvÕÕ DÕ#ÕjµÕë OÕ[JÕÀÕÇ YÕj}ÕÇ DÕÕní. ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ nÕ JÕÀÕnÕÇ 20-21 k³ÕÕ µÕlÕJÕÀÕlÕ Go³ÕÕmÕ DÕÕ}í}Õ hÕÏJÕÀÕj vÕÕnÕÇ. pÕíknÕhÕÕmÕèvÕ pÕ}k³ÕÕhÕÕj mÕ᪠PÕÕuÕÕí, lÕíknÕhÕÕmÕèvÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ ®ÕÕuÕè DÕmÕu³ÕÕ®Õí oÕKÕ}í ÕÆcÕUlÕÕlÕ. cÕÕ$Õ l³ÕÕ®Õí mkÕªhÕ ní mÕÕiÕjÕkÕjÕÇ} ®ÕÕíjÕÇ ÕÅJÕÀkÕÕ HÕÀÕj lÕj ojÕí[Õ SkÕ{í®Õ cÕ³ÕÕ&ÕÆolÕ nÕílÕí. hÕèkÕÕÇ& iÕá}ÕcÕÕb®ÕÕÇ vÕí-DÕÕCÕ JÕÀjlÕíkÕíUÕÇ iÕá}ÕcÕ hÕUÕÆkÕC³ÕÕmÕÕþÕÇnÕÇ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ PÕÕu³ÕÕ®ÕÕÇ DÕvÕíJÕÀ GoÕnjCÕí DÕÕnílÕ. FlÕj JÕÀÕíCÕl³ÕÕnÕÇ ®ÕÕíjÕÇ ÕÅJÕÀkÕÕ ojÕí[îÕÕcÕÕiÕí mÕÕíh³ÕÕ cÕÕiÕÕ&vÕí hÕÌmÕí ÕÆcÕUÕÆkÕC³ÕÕ®Õí mÕÕOÕvÕ, nÕ®Õ hÕÏcÕáKÕ nílÕè DÕmÕlÕÕí. lÕÕí®Õ nílÕè ³ÕÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇcÕÕiÕínÕÇ DÕmÕlÕçíí.

19 k³ÕÕ µÕlÕJÕÀÕ®³ÕÕ mÕá©kÕÕlÕÕÇmÕ cÕÕ$Õ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ yÕbo PÕÕu³ÕÕ®Õí cnì}í pÕÕlÕí. hÕCÕ mÕÕOÕÕjCÕhÕCÕí 1980®³ÕÕ mÕácÕÕjÕmÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇvÕí hÕávnÕ SJÕÀoÕ [ÕíJÕÀí kÕj JÕÀÕ{C³ÕÕmÕ mÕá©kÕÕlÕ JÕÀí}ÕÇ DÕÕÕÆCÕ 1990hÕÕmÕèvÕ lÕj l³ÕÕb®ÕÕ GhÕoÏkÕ hÕèCÕ& pÕiÕÕ}Õ pÕÕCÕkÕè }ÕiÕ}Õ. l³ÕÕkÕíUímÕ hÕÏÕcÕáK³ÕÕvÕí oÕÆ#ÕCÕ ®ÕÕÇvÕ®³ÕÕ mÕcÕáoÏÕlÕ DÕÕÕÆCÕ cÕ}ÕJÕwJÕÀÕ®³ÕÕ mÕÕcÕáoÏÕÇOÕávÕÕÇcÕO³Õí ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ cÕÕíþîÕÕ hÕÏcÕÕCÕÕkÕj mÕ᪠nÕílÕÕÇ. lÕÕíhÕ³Õ¥lÕ ³ÕÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ®Õí mkÕªhÕnÕÇ cÕÕíþîÕÕ hÕÏcÕÕCÕÕkÕj yÕo}}í}í nÕílÕí. mÕá©kÕÕlÕÕÇ®³ÕÕ JÕÀÕUÕlÕ DÕvÕíJÕÀ oíµÕÕb®³ÕÕ ní }#ÕÕlÕ®Õ DÕÕ}í vÕÕnÕÇ. knÕ³Õ®Õí JÕÀÕ³Õ JÕÀÕÇ, SKÕÕoÕÇ vÕÕÌJÕÀÕ DÕLÕkÕÕ cÕÕíþí pÕnÕpÕ DÕ®ÕÕvÕJÕÀ yÕíhÕÊÕÕ knÕ³Õ®Õí DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕ®ÕÕ µÕÕíOÕ®Õ }ÕiÕÕ³Õ®ÕÕ vÕÕnÕÇ. pÕiÕYÕjÕlÕ DÕvÕíJÕÀ ÕÆþJÕÀÕCÕÕÇ cÕiÕ DÕµÕÕ hÕÏJÕÀÕjí yÕíhÕÊÕÕ PÕÕ}íu³ÕÕ pÕnÕpÕÕb®ÕÕÇ mÕbK³ÕÕ kÕÕ{lÕ iÕí}ÕÇ. nÕÇ pÕnÕpÕí ÕÆkÕÕƵÕä ìhh³ÕÕlÕ ³ÕíTvÕ iÕÕ³ÕyÕ nÕílÕÕlÕ, DÕmÕí }#ÕÕlÕ DÕÕu³ÕÕvÕblÕj l³ÕÕ®ÕÕ DÕÕÆOÕJÕÀ µÕÕíOÕ IÕíC³ÕÕlÕ DÕÕ}Õ. l³ÕÕkÕíUímÕ pÕiÕÕmÕcÕÕíj DÕÕ}í}ÕÇ cÕÕÕÆnlÕÕÇ DÕÕÆlÕµÕ³Õ OÕJÕwJÕÀÕoÕ³ÕJÕÀ nÕílÕÕÇ. SKÕÕoí cÕÕíþí cÕÕ}kÕÕnè pÕnÕpÕ oÕÆ#ÕCÕ ®ÕÕÇvÕ®³ÕÕ mÕcÕáoÏÕlÕ ÕÆJÕÀbkÕÕ cÕ}ÕJÕwJÕÀÕcÕO³Õí ³ÕÕ³Õ®Õí DÕÕÕÆCÕ lÕí ÕÆlÕLÕí JÕÀíkÕU }áì}í vÕ pÕÕlÕÕ, l³ÕÕ pÕnÕpÕÕkÕjÕÇ} mÕkÕ& JÕÀcÕ&®ÕÕN³ÕÕb®ÕÕÇ jÕÇlÕmÕj JÕÀÊÕ} JÕÀªvÕ ®ÕÕ®Õí lÕí mÕbhÕèCÕ& pÕnÕpÕ®Õ lÕÕy³ÕÕlÕ I³ÕÕ³Õ®Õí. JÕÀíkÕU SkÕ{îÕÕkÕj®Õ lÕí LÕÕbyÕÕ³Õ®Õí vÕÕnÕÇlÕ, lÕj lÕí pÕnÕpÕ SJÕÀÕ yÕÕpÕè}Õ vÕíTvÕ GYÕí JÕÀªvÕ mÕbhÕèCÕ& pÕnÕpÕ vÕk³ÕÕvÕí jbiÕkÕ}í pÕÕ³Õ®Õí. l³ÕÕ®Õí vÕÕkÕ yÕo}}í pÕÕ³Õ®Õí. SKÕÕod oámÕN³ÕÕ oíµÕÕlÕÕÇ} yÕbojÕkÕj l³ÕÕ®ÕÕÇ vÕçíboCÕÕÇ PÕÕ}ÕÇ DÕÕní, DÕmÕí YÕÕmÕkÕ}í pÕÕ³Õ®Õí. l³ÕÕ®ÕÕÇ JÕÀÕiÕohÕ$Õí DÕÕCÕKÕÕÇ JÕÀáCÕÕÇ lÕjÕÇ lÕ³ÕÕj JÕÀªvÕ þíkÕ}í}ÕÇ DÕmÕlÕ DÕÕÕÆCÕ cÕiÕ lÕí pÕnÕpÕ vÕk³ÕÕ vÕÕkÕÕvÕí JÕÀÕcÕ JÕÀª }ÕiÕÕ³Õ®Õí. l³ÕÕ pÕnÕpÕÕkÕjÕÇ} cÕÕ} vÕblÕj kÕíiÕkÕíiÕȳÕÕ yÕbojÕlÕ vÕíTvÕ ÕÆkÕJÕÀ}Õ pÕÕ³Õ®ÕÕ DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕlÕèvÕ hÕÌmÕí kÕmÕè} JÕÀí}í pÕÕ³Õ®Õí. vÕblÕj lÕj lÕí pÕnÕpÕnÕÇ cÕÕíþîÕÕ ÕÆJÕÀcÕlÕÕÇlÕ ÕÆkÕJÕÀèvÕ hÕÌmÕí JÕÀcÕÕkÕ}í pÕÕ³Õ®Õí. KÕjí lÕj, ®ÕÕ®³ÕÕb®ÕÕÇ nÕÇ JÕÀÕ³Õ&hÕ×lÕÕÇ l³ÕÕkÕíUímÕ DÕvÕíJÕÀÕbvÕÕ }#ÕÕlÕ DÕÕ}ÕÇ nÕílÕÕÇ. l³ÕÕ®ÕkÕíUímÕ DÕÕµ®Õ³Õ&ÕÆcÕÕÆÍ´ÕlÕ µÕbJÕÀÕnÕÇ GhÕÕÆmLÕlÕ JÕÀíu³ÕÕ iÕíu³ÕÕ. JÕÀÕjCÕ mÕbhÕèCÕ& cÕÕíþí pÕnÕpÕ vÕk³ÕÕvÕí jbiÕkÕÕ³Õ®Õí, nÕÇ JÕÀÕnÕÇ mÕÕíhÕÕÇ iÕÕíä vÕknlÕÕÇ ÕÆJÕÀbkÕÕ DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ mlÕjÕkÕj FlÕj JÕÀÕíCÕl³ÕÕnÕÇ yÕbojÕcÕO³Õí vÕk³ÕÕ pÕnÕpÕÕ®³ÕÕ vÕÕkÕí JÕÀÕiÕohÕ$Õ lÕ³ÕÕj JÕÀªvÕ lÕí lÕÕy³ÕÕlÕ IÕílÕ}íu³ÕÕ pÕnÕpÕÕkÕj hÕÕínÕí®ÕkÕÕ³Õ®Õí, ³ÕÕmÕÕþÕÇnÕÇ pÕiÕYÕjÕlÕ ®ÕÕbiÕ}í vÕíìkÕJÕÀ& DÕmÕC³ÕÕ®ÕÕÇ iÕjpÕ nÕílÕÕÇ, lÕj®Õ ³ÕÕ iÕÕíäÕÇ µÕJÕw³Õ nÕíl³ÕÕ DÕÕÕÆCÕ ®ÕÕ®³ÕÕb®Õí vÕíìkÕJÕÀ& SkÕ{í cÕÕíþí DÕÕÕÆCÕ k³ÕÕhÕJÕÀ DÕmÕí} JÕÀÕ, ³ÕÕ ÕÆkÕ<Õ³ÕÕÇ DÕvÕíJÕÀÕbvÕÕ µÕbJÕÀÕ nÕíl³ÕÕ.
YÕÕjlÕÕÇ³Õ lÕìj#ÕJÕÀ o} DÕÕÕÆCÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}ÕvÕí DÕÕ@JÕwìçíyÕj 1989 cÕO³Õí YÕj mÕcÕáoÏÕcÕO³Õí OÕ[JÕÀ JÕÀÕjkÕÕF& JÕÀªvÕ DÕ}Õív[£Õ jívÕyÕÕí ní pÕnÕpÕ lÕÕy³ÕÕlÕ IÕílÕ}í DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕvÕblÕj®³ÕÕ lÕhÕÕmÕÕlÕèvÕ mÕÕiÕjÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕb®Õí vÕíìkÕJÕÀ& ÕÆJÕÀlÕÕÇ cÕÕíþí nÕílÕí, lÕínÕÇ }#ÕÕlÕ DÕÕ}í. hÕCÕ DÕiÕoÕÇ DÕ}ÕÇJÕÀ[®³ÕÕ JÕÀÕUÕhÕ³Õ¥lÕ cnCÕpÕí®Õ ³ÕÕ kÕ<ÕÕ&®³ÕÕ mÕá©kÕÕlÕÕÇhÕ³Õ¥lÕ DÕmÕÕ®Õ SJÕÀ mÕcÕpÕ mÕkÕ&$Õ ª{ nÕílÕÕ JÕÀÕÇ, ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ nÕÇ oÕÆ#ÕCÕ ®ÕÕÇvÕ®³ÕÕ mÕcÕáoÏÕlÕ DÕÕÕÆCÕ cÕ}ÕJÕwJÕÀÕ®³ÕÕ mÕÕcÕáoÏOÕávÕÕÇlÕ®Õ cÕÕíþîÕÕ hÕÏcÕÕCÕÕkÕj mÕ᪠DÕÕní.
³ÕÕ kÕ<ÕÕ&®³ÕÕ mÕá©kÕÕlÕÕÇuÕÕ IÕ[lÕ iÕí}íu³ÕÕ IÕ[vÕÕbcÕáUí SJÕÀ vÕkÕÕÇvÕ yÕÕyÕ hÕá{í DÕÕ}ÕÇ. lÕÕíhÕ³Õ¥lÕ vÕÕ³ÕpÕíÕÆj³ÕÕ®³ÕÕ hÕÕÆjmÕjÕlÕnÕÇ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇcÕO³Õí cÕÕíþîÕÕ hÕÏcÕÕCÕÕkÕj kÕÕ{ PÕÕ}ÕÇ nÕílÕÕÇ. DÕÕÕÆCÕ mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕ®ÕÕ ìÕhÕè nÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ®ÕÕ ìÕhÕè cnCÕèvÕ ÕÆkÕJÕÀÕÆmÕlÕ nÕílÕ nÕílÕÕ. l³ÕÕvÕblÕj DÕÕpÕhÕ³Õ¥lÕ ®ÕÕ}è kÕ<ÕÕ&cÕO³Õí SJÕÀèCÕ 96 pÕnÕpÕí ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕÇ lÕÕy³ÕÕlÕ IÕílÕ}ÕÇ DÕÕnílÕ. l³ÕÕlÕÕÇ} 36 pÕnÕpÕí nÕÇ lÕj mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕ pÕkÕU S[vÕ®³ÕÕ hÕÕÆjmÕjÕlÕ lÕÕy³ÕÕlÕ IÕílÕ}ÕÇ DÕÕnílÕ.
YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}Õ®³ÕÕ hÕÕƵ®ÕcÕ cÕáK³ÕÕ}³ÕÕlÕÕÇ} SJÕÀÕ kÕÕÆjÿ vÕÕÌo} DÕÕÆOÕJÕÀÕN³ÕÕvÕí vÕÕkÕ GIÕ[ vÕ JÕÀjC³ÕÕ®³ÕÕ DÕìÕÇkÕj ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇyÕÕyÕlÕ ÕÆkÕµÕí<Õ cÕÕÕÆnlÕÕÇ ÕÆo}ÕÇ. ³ÕÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕN³ÕÕvÕí mÕÕbÕÆiÕlÕ}í JÕÀÕÇ, hÕèkÕÕÇ& cÕ}ÕJÕwJÕÀÕ®³ÕÕ hÕÏJÕÀjCÕÕlÕ ÕÆlÕLÕí DÕÕpÕèyÕÕpÕè}Õ DÕmÕ}í}í oíµÕ SJÕÀ$Õ DÕÕ}í nÕílÕí. ÕÆmÕbiÕÕhÕèj, Fb[ÕívÕíÕƵճÕÕ, cÕ}íÕƵճÕÕ, LÕÕ³Õ}b[ ³ÕÕ mÕkÕ& oíµÕÕb®ÕÕÇ vÕÕÌo}í DÕÕÕÆCÕ lÕìj#ÕJÕÀ o}í SJÕÀ$Õ DÕÕ}ÕÇ. l³ÕÕ}Õ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}Õ®ÕÕ mÕ#ÕcÕ hÕÕÕÆþbyÕÕnÕÇ ÕÆcÕUÕ}Õ. JÕÀÕjCÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo} ní ÕÅnoÕÇ cÕnÕmÕÕiÕjÕ®³ÕÕ ìÕhÕèlÕÕÇ} mÕkÕÕ&lÕ mÕ#ÕcÕ DÕmÕí vÕÕÌo} DÕÕní. YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}Õ®ÕÕ OÕÕJÕÀ SkÕ{Õ pÕyÕjomlÕ nÕílÕÕ JÕÀÕÇ, cÕ}ÕJÕwJÕÀÕ®³ÕÕ mÕÕcÕáoÏOÕávÕÕÇlÕèvÕ pÕÕlÕÕvÕÕ DÕcÕíÕÆjJÕÀvÕ vÕÕÌo}Õ}Õ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}Õ®Õí mÕbj#ÕJÕÀ mÕáj#Õ JÕÀkÕ®Õ }ÕYÕ}í nÕílÕí. ³ÕÕ mÕkÕ& oíµÕÕbvÕÕÇ nÕÇ cÕÕínÕÇcÕ iÕÕbYÕÕdzÕÕ&vÕí IÕílÕ}ÕÇ. ÕƵÕkÕÕ³Õ ®ÕÕ®Õí ní hÕÏÕcÕáK³ÕÕvÕí Fb[ÕívÕíÕƵճÕÕlÕÕÇ} nÕílÕí. Fb[ÕívÕíÕƵճÕÕvÕínÕÇ l³ÕÕb®Õí JÕÀÕ³Õoí JÕÀ[JÕÀ JÕÀªvÕ l³ÕÕbvÕÕ hÕÏÕÆlÕyÕbOÕ JÕÀí}Õ. l³ÕÕcÕáUí ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ}Õ ÕÆlÕLÕí yÕN³ÕÕhÕÌJÕÀÕÇ DÕÕUÕ yÕmÕ}Õ DÕÕní, DÕmÕí mÕÕbiÕèvÕ ní DÕÕÆOÕJÕÀÕjÕÇ cnCÕÕ}í JÕÀÕÇ, mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕ®³ÕÕ yÕÕyÕlÕÕÇlÕ cÕÕ$Õ DÕµÕÕÇ JÕÀÕíCÕlÕÕÇnÕÇ µÕJÕw³ÕlÕÕ ÕÆomÕlÕ vÕÕnÕÇ. cÕáUÕlÕ mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕcÕO³Õí®Õ ³ÕÕokÕÕÇ mÕ᪠DÕÕní. ÕÆlÕLÕí hÕϵÕÕmÕvÕ DÕÕÆmlÕlkÕÕlÕ®Õ vÕmÕu³ÕÕmÕÕjKÕÕÇ DÕkÕmLÕÕ DÕÕní. l³ÕÕcÕáUí l³ÕÕ hÕÕÆjmÕjÕlÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ}Õ hÕÏÕílmÕÕnvÕ ÕÆcÕUÕ}í DÕÕní. mÕkÕÕ&lÕ cÕnÊkÕÕ®Õí cnCÕpÕí ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ®ÕÕÇ l³ÕÕb®ÕÕÇ JÕÀÕ³Õ&hÕ×lÕÕÇ®Õ cÕáUÕlÕ kÕíiÕUÕÇ DÕÕní. S[vÕ®³ÕÕ ³ÕÕ hÕÕÆjmÕjÕlÕèvÕ KÕèhÕ cÕÕíþîÕÕ hÕÏcÕÕCÕÕkÕj pÕ}kÕÕnlÕèJÕÀ nÕílÕ DÕmÕlÕí. ní ®ÕÕ®Õí JÕÀÕ³Õ JÕÀjlÕÕlÕ JÕÀÕÇ, lÕí S[vÕhÕÕmÕèvÕ®Õ SKÕÕoí cÕÕ}kÕÕnè pÕnÕpÕ níjlÕÕlÕ. l³ÕÕb®³ÕÕJÕÀ[í SKÕÕoí cÕÕíþí pÕnÕpÕ DÕmÕílÕ. l³ÕÕkÕj mÕámÕppÕ DÕµÕÕ mhÕÕÇ[yÕÕíìÕÇnÕÇ DÕmÕlÕÕlÕ. pÕnÕpÕÕ®³ÕÕ ÕÆoµÕívÕí ³ÕÕ mhÕÕÇ[yÕÕíìÕÇb®ÕÕ hÕÏkÕÕmÕ mÕ᪠nÕílÕÕí. l³ÕÕb®³ÕÕJÕÀ[í GÊÕcÕ hÕ×lÕÕÇ®ÕÕÇ µÕðÕÕðÕí DÕmÕlÕÕlÕ. cÕÕíþîÕÕ pÕnÕpÕÕ}Õ mÕkÕ& yÕÕpÕèbvÕÕÇ IÕílÕu³ÕÕvÕblÕj l³ÕÕ®³ÕÕkÕj lÕáHÕÀÕvÕ nu}Õ ®Õ{ÕÆkÕ}Õ pÕÕlÕÕí. mÕkÕ& yÕÕpÕèbvÕÕÇ IÕíªvÕ l³ÕÕ®ÕÕÇ ÕÆoµÕÕ yÕo}}ÕÇ pÕÕlÕí. ní pÕnÕpÕ SJÕÀoÕ mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕ®³ÕÕ ìÕhÕècÕO³Õí DÕÕuÕí, JÕÀÕÇ cÕiÕ mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕ®ÕÕ JÕÀÕ³ÕoÕ }ÕiÕè nÕílÕÕí. cÕiÕ JÕÀÕíCÕlÕÕnÕÇ oíµÕ ÕÆlÕLÕí JÕÀÕnÕÇnÕÇ JÕÀª µÕJÕÀlÕ vÕÕnÕÇ. mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕ®³ÕÕ yÕbojÕcÕO³Õí DÕÕCÕèvÕ lÕí pÕnÕpÕ GYÕí JÕÀí}í pÕÕlÕí DÕÕÕÆCÕ cÕiÕ pÕnÕpÕÕ®ÕÕÇ cÕÕ}JÕÀÕÇ DÕmÕ}íu³ÕÕ JÕÀbhÕvÕÕǵÕÕÇ mÕbhÕJÕÀ& mÕÕOÕèvÕ lÕí pÕnÕpÕ mÕÕí[kÕèvÕ IÕíC³ÕÕmÕÕþÕÇ yÕÕí}CÕÕÇ ÕÅJÕÀkÕÕ lÕ[pÕÕí[ÕÇbvÕÕÇ mÕá©kÕÕlÕ JÕÀí}èÕÇ pÕÕlÕí.
³ÕÕ ®ÕÕ®³ÕÕb®ÕÕÇ JÕÀÕ³Õ&hÕ×lÕÕÇ KÕèhÕ kÕíiÕUÕÇ DÕÕní. ³ÕÕhÕèkÕÕÇ& pÕmÕí cÕÕ}kÕÕnè pÕnÕpÕ lÕÕy³ÕÕlÕ IÕíTvÕ l³ÕÕkÕj®ÕÕ cÕÕ} ÕÆkÕJÕÀuÕÕ pÕÕ³Õ®ÕÕ DÕÕÕÆCÕ vÕblÕj DÕvÕíJÕÀoÕ lÕí pÕnÕpÕ ÕÆkÕJÕÀ}í pÕÕ³Õ®Õí. lÕmÕí DÕÕlÕÕ nÕílÕ vÕÕnÕÇ. mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕlÕÕÇ} ®ÕÕ®Õí pÕnÕpÕ mÕÕí[èvÕ oíC³ÕÕmÕÕþÕÇ yÕJÕwJÕÀU hÕÌmÕí GJÕÀUlÕÕlÕ DÕÕÕÆCÕ pÕnÕpÕ mÕÕí[èvÕ oílÕÕlÕ. yÕnálÕíJÕÀ kÕíUímÕ cÕÕ}kÕÕnè pÕnÕpÕí®Õ ³ÕÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇmÕ yÕUÕÇ hÕ[lÕÕlÕ, JÕÀÕjCÕ ³ÕÕ pÕnÕpÕÕbcÕOÕÕÇ} cÕÕ}Õ®ÕÕÇ ÕÅJÕÀcÕlÕ YÕjhÕèj DÕmÕlÕí. pÕnÕpÕ®Õ hÕèCÕ&lÕë lÕÕy³ÕÕlÕ IÕílÕ}í, lÕj lÕí hÕèCÕ&hÕCÕí jbiÕkÕÕ³Õ®Õí, vÕk³ÕÕ vÕÕkÕÕvÕí JÕÀÕiÕohÕ$Õ lÕ³ÕÕj JÕÀªvÕ lÕí SKÕÕÐÕÕ yÕbojÕlÕ v³ÕÕ³Õ®Õí, cÕiÕ cÕÕ} ÕÆkÕJÕÀÕ³Õ®ÕÕ nÕÇ KÕèhÕ }ÕbyÕ®ÕÕÇ hÕÏÕƯçÀ³ÕÕ DÕÕní. lÕíkÕ{í JÕÀä IÕíC³ÕhÕí#ÕÕ LÕÕí[JÕw³ÕÕlÕ DÕÕÆOÕJÕÀ hÕÌmÕí ÕÆcÕUkÕC³ÕÕ®ÕÕ l³ÕÕb®ÕÕ hÕϳÕlvÕ DÕmÕlÕçí. cÕáUÕlÕ mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕcÕO³Õí ³ÕÕokÕÕÇmÕÕjKÕÕÇ DÕkÕmLÕÕ DÕmÕu³ÕÕvÕí l³ÕÕb®³ÕÕkÕj JÕÀáCÕÕ®ÕÕnÕÇ DÕbJÕÀáµÕ vÕÕnÕÇ. l³ÕÕb®ÕÕÇ DÕLÕ&k³ÕkÕmLÕÕ hÕèCÕ&lÕë JÕÀÕí}cÕ[}í}ÕÇ DÕÕní. }ÕíJÕÀÕb®³ÕÕ nÕlÕÕbvÕÕ JÕÀÕcÕ vÕÕnÕÇ, l³ÕÕcÕáUí cÕiÕ ®ÕÕbiÕ}ÕÇ JÕÀÕ³Õoík³ÕkÕmLÕÕ DÕÕÆmlÕlkÕÕlÕ®Õ vÕmÕu³ÕÕvÕí DÕÕhÕCÕ mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕJÕÀ[èvÕ JÕÀÕnÕÇ®Õ DÕhÕí#ÕÕ JÕÀª µÕJÕÀlÕ vÕÕnÕÇ, DÕmÕínÕÇ ³ÕÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕN³ÕÕvÕí mÕÕbÕÆiÕlÕ}í.
cÕÕ}kÕÕnè pÕnÕpÕÕbyÕÕyÕlÕ yÕÕí}lÕÕvÕÕ ³ÕÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕN³ÕÕvÕí mÕÕbÕÆiÕlÕ}í JÕÀÕÇ, cÕÕíþÕÇ cÕÕ}kÕÕnè pÕnÕpÕí mÕÕiÕjÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbJÕÀ[èvÕ }#³Õ JÕÀí}ÕÇ pÕÕlÕÕlÕ. cÕÕ}ÕcÕáUí l³ÕÕb®ÕÕÇ ÕÅJÕÀcÕlÕ DÕÕÆOÕJÕÀ DÕmÕlÕí. ÕƵÕkÕÕ³Õ DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ JÕÀÕ³ÕÐÕÕvÕámÕÕj cÕÕ}kÕÕnè pÕnÕpÕÕbvÕÕ l³ÕÕlÕ mÕbj#ÕCÕ mÕÕÕÆnl³Õ þíkÕC³ÕÕmÕ cÕvÕÕF& JÕÀjC³ÕÕlÕ DÕÕ}ÕÇ DÕÕní. l³ÕÕcÕáUí mkÕmÕbj#ÕCÕÕmÕÕþÕÇ lÕÕíHÕÀÕ DÕÕoÕÇ mÕÕÕÆnl³Õ nÕÇ pÕnÕpÕí þíkÕè µÕJÕÀlÕ vÕÕnÕÇlÕ. cÕiÕ JÕÀíkÕU vÕÕcÕá<JÕÀÕÇ®Õ l³ÕÕb®³ÕÕ cÕÕLÕÕÇ ³ÕílÕí.

`yuÕè kÕÕ@ìj vÕíknÕÇ'®ÕÕ cÕÕvÕ
ÕÆJÕÀvÕÕjhÕfÕÇ®³ÕÕpÕkÕU mÕcÕáoÏÕ®Õí hÕÕCÕÕÇ JÕÀOÕÕÇ ®ÕÕ@JÕÀuÕíìÕÇ, lÕj JÕÀOÕÕÇ JÕÀj[îÕÕ jbiÕÕ®Õí ÕÆomÕlÕí. mÕcÕáoÏÕJÕÀ[èvÕ DÕÕhÕCÕ oèj pÕÕlÕçí lÕmÕlÕµÕÕ l³ÕÕ hÕÕC³ÕÕ®³ÕÕ sìÕ yÕouÕlÕ pÕÕlÕÕlÕ. ÕÆJÕÀvÕÕjhÕfÕÇhÕÕmÕèvÕ KÕèhÕ oèj iÕíu³ÕÕvÕblÕj hÕÕCÕÕÇ ÕÆvÕUíµÕÕj ÕÆomÕlÕí. DÕmÕí ÕÆvÕUíµÕÕj hÕÕCÕÕÇ yÕnálÕÕbµÕ kÕíUímÕ DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ mÕcÕáoÏÕcÕO³Õí®Õ hÕÕnÕ³ÕuÕÕ ÕÆcÕUlÕí. ÕÆJÕÀvÕÕjhÕfÕÇ®³ÕÕ pÕkÕU®ÕÕ YÕÕiÕ nÕ l³ÕÕ oíµÕÕ®³ÕÕ nÎÕÇcÕO³Õí cÕçí[lÕçí, lÕj JÕÀÕnÕǵÕí ÕÆJÕÀuÕçícÕÕÇìmÕ& DÕblÕjÕyÕÕníj®ÕÕ YÕÕiÕ DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ mÕcÕáoÏÕcÕO³Õí iÕCÕuÕÕ pÕÕlÕçí. p³ÕÕ oíµÕÕ®³ÕÕ yÕnálÕÕbµÕ ³Õá×vÕÕÌJÕÀÕ DÕÕblÕjjÕ<ì£ÕÇ³Õ mÕcÕáoÏÕcÕO³Õí DÕµÕÕ hÕÏJÕÀÕjí ÕÆkÕKÕájuÕíu³ÕÕ DÕmÕlÕÕlÕ, l³ÕÕ JÕÀçíCÕl³ÕÕnÕÇ JÕÀÕjkÕÕF&mÕÕþÕÇ DÕkÕI³ÕÕ JÕÀÕnÕÇ lÕÕmÕÕblÕ pÕkÕU®ÕÕ ÕÆJÕÀvÕÕjÕ iÕÕþlÕÕlÕ. DÕµÕÕ kÕíUímÕ l³ÕÕ oíµÕÕ®³ÕÕ vÕÕÌouÕÕuÕÕ `yuÕè kÕÕ@ìj vÕíknÕÇ' cnìuÕí pÕÕlÕí.
DÕcÕíÕÆjJÕÀíKÕÕuÕçíKÕÕuÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌouÕÕ®ÕÕ hÕÏyÕU vÕÕÌouÕ cnCÕèvÕ GuuÕíKÕ JÕÀíuÕÕ pÕÕlÕçí. ÕÅJÕÀyÕnávÕÕ cnCÕèvÕ®Õ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌouÕÕuÕÕ DÕvÕíJÕÀ DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ hÕÕlÕUÕÇkÕj®³ÕÕ cÕnÊkÕÕ®³ÕÕ IÕìvÕÕb®³ÕÕ kÕíUímÕ hÕÕ®ÕÕjCÕ JÕÀjC³ÕÕlÕ ³ÕílÕí ÕÅJÕÀkÕÕ mÕkÕÕ&lÕ hÕÏLÕcÕ l³ÕÕ DÕmkÕmLÕ ÕÆþJÕÀÕCÕÕÇ hÕçínçí®ÕCÕÕN³ÕÕbcÕO³Õí YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌouÕ DÕmÕlÕí. ³ÕÕ®Õ `yuÕè kÕÕ@ìj vÕíknÕÇ'®³ÕÕ ÕÆoµÕívÕí PÕÕuÕíuÕÕ hÕÏkÕÕmÕ nÕ oíµÕÕuÕÕ DÕvÕíJÕÀ mlÕjÕbkÕj þÕcÕ YÕèÕÆcÕJÕÀÕ IÕíC³ÕÕmÕ cÕolÕ JÕÀjlÕçí, ÕƵÕkÕÕ³Õ oíµÕÕ®ÕÕ cÕÕvÕ kÕ hÕÏÕÆlÕ<þÕ kÕÕ{ÕÆkÕC³ÕÕ®ÕínÕÇ JÕÀÕcÕ JÕÀjlÕçí. DÕuÕÕÇJÕÀ[í®Õ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌouÕÕvÕí mÕÕiÕjÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbkÕj JÕÀíuÕíu³ÕÕ JÕÀÕjkÕÕF&vÕblÕj DÕµÕÕ®Õ hÕÏJÕÀÕj®ÕÕÇ hÕÏÕÆlÕÕƯçÀ³ÕÕ pÕiÕYÕjÕlÕ GcÕìuÕÕÇ. l³ÕÕ mÕboYÕÕ&lÕ ÕÆkÕ®ÕÕjlÕÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌouÕÕ®³ÕÕ hÕÕƵ®ÕcÕ ÕÆkÕYÕÕiÕÕ®Õí hÕÏcÕáKÕ DÕ@[ÕÆcÕjuÕ pÕí. SmÕ. yÕíoÕÇ cnCÕÕuÕí JÕÀÕÇ, pÕÕiÕÕÆlÕJÕÀ mlÕjÕkÕj YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌouÕÕ®Õí oÕKÕuÕí oílÕÕvÕÕ mÕnÕ cÕnÊkÕÕ®³ÕÕ JÕÀÕjkÕÕ³ÕÕb®ÕÕ GuuÕíKÕ JÕÀíuÕÕ pÕÕlÕçí. l³ÕÕlÕ 1988 mÕÕuÕÕÇ JÕÀjC³ÕÕlÕ DÕÕuÕíuÕí DÕÕ@hÕjíµÕvÕ JÕÀ@JÕwìmÕ, 1993 mÕÕuÕÕÇ SuÕìÕÇìÕÇF&kÕj JÕÀíuÕíuÕÕÇ JÕÀÕjkÕÕF&, 1999 mÕÕuÕÕÇ DÕuÕçív[£Õ jívÕyÕçíkÕj JÕÀíuÕíuÕÕÇ JÕÀÕjkÕÕF&, 2004 mÕÕuÕÕÇ lmÕávÕÕcÕÕÇ, 2006 mÕÕuÕÕÇ uÕíyÕívÕÕ@vÕcÕOÕèvÕ JÕÀíuÕíuÕÕÇ mÕáìJÕÀÕ DÕÕÕÆCÕ DÕÕlÕÕ 2008cÕO³Õí mÕÕiÕjÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbkÕj JÕÀíuÕíuÕÕÇ JÕÀÕjkÕÕF&- nÕÇ hÕÏcÕáKÕ GoÕnjCÕí DÕÕnílÕ. ³ÕÕlÕ DÕuÕçív[£Õ jívÕyÕçíkÕjÕÇuÕ JÕÀÕjkÕÕF& ní mÕÕiÕjÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbkÕjÕÇuÕ JÕÀÕjkÕÕF&®Õí pÕiÕÕlÕÕÇuÕ SJÕÀcÕÕ$Õ GoÕnjCÕ DÕÕní. lÕmÕí®Õ mÕçícÕÕÕÆuÕ³ÕÕcÕOÕÕÇuÕ JÕÀÕjkÕÕF&oíKÕÕÇuÕ pÕiÕÕlÕÕÇuÕ SJÕÀcÕÕ$Õ DÕÕní. lmÕávÕÕcÕÕÇ®³ÕÕ kÕíUímÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌouÕ mÕkÕ&hÕÏLÕcÕ hÕçínçí®Õu³ÕÕ®Õí DÕÕµ®Õ³Õ& lÕj DÕcÕíÕÆjJÕÀílÕÕÇuÕ yÕáµÕ hÕϵÕÕmÕvÕÕuÕÕnÕÇ kÕÕìuÕí DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕbvÕÕÇ l³ÕÕ®³ÕÕ ®ÕÕÌJÕÀµÕÕÇ®Õí DÕÕoíµÕ ÕÆouÕí. nÕ mÕÕjÕ FÕÆlÕnÕmÕ cÕnÊkÕÕ®ÕÕ DÕÕní. YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌouÕ SkÕ{îÕÕ mÕ#ÕcÕhÕCÕí JÕÀÕ³Õ&jlÕ DÕmÕu³ÕÕvÕí®Õ pÕiÕYÕjÕlÕ YÕÕjlÕÕ®ÕÕ oyÕoyÕÕ kÕÕ{uÕÕ DÕÕní. ³ÕÕ®ÕÕ HÕÀÕ³ÕoÕ oíµÕÕuÕÕ nçílÕ DÕÕní. cÕuÕÕJÕwJÕÀÕ®³ÕÕ mÕÕcÕáoÏOÕávÕÕÇcÕO³Õí DÕcÕíÕÆjJÕÀvÕ ³Õá×vÕÕÌJÕÀÕbvÕÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ mÕbj#ÕCÕ ÕÆcÕUlÕí, l³ÕÕkÕíUímÕ l³ÕÕ®ÕÕ HÕÀÕ³ÕoÕ YÕÕjlÕÕuÕÕ ÕÆcÕUlÕ DÕmÕlÕçí. YÕÕjlÕ cÕnÕmÕÊÕÕ nçíC³ÕÕ®³ÕÕ ÕÆoµÕívÕí hÕÏkÕÕmÕ JÕÀjÕÇlÕ DÕmÕlÕÕvÕÕ, YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌouÕ `yuÕè kÕÕ@ìj vÕíknÕÇ' nçíCÕí ní ÕÆvÕÕƵ®ÕlÕ®Õ HÕÀÕ³ÕÐÕÕ®Õí nçíF&uÕ, DÕmÕÕ ÕÆkÕµkÕÕmÕnÕÇ DÕ@[ÕÆcÕjuÕ yÕíoÕÇ ³ÕÕbvÕÕÇ k³ÕJÕwlÕ JÕÀíuÕÕ.

®ÕÕ®Õí DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ JÕÀÕ³ÕÐÕÕ®ÕínÕÇ YÕÕvÕ yÕÕUiÕèvÕ DÕmÕlÕÕlÕ. l³ÕÕcÕáUí JÕÀÕjkÕÕF& DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ mÕcÕáoÏÕlÕ JÕÀí}ÕÇ lÕjÕÇ hÕÏl³Õ#ÕÕlÕ yÕÕí}CÕÕÇ JÕÀjC³ÕÕhÕèkÕÕÇ& pÕnÕpÕ mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕ®³ÕÕ mÕcÕáoÏÕlÕ ³ÕíF&}, ní lÕí hÕÕnlÕÕlÕ. l³ÕÕb®³ÕÕ JÕÀÕ³Õ&hÕ×lÕÕÇ®ÕÕnÕÇ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}ÕvÕí yÕÕjJÕÀÕF&vÕí DÕY³ÕÕmÕ JÕÀí}Õ DÕÕní. l³ÕÕlÕ DÕmÕí }#ÕÕlÕ DÕÕ}í DÕÕní JÕÀÕÇ, mhÕÕÇ[yÕÕíìÕÇbcÕOÕèvÕ ³ÕíCÕÕjí iÕáb[ kÕ nu}íKÕÕíj ní cÕ}íÕƵճÕvÕ DÕmÕlÕÕlÕ, l³ÕÕbvÕÕ ³ÕÕ cÕÕ}kÕÕnè pÕnÕpÕÕhÕ³Õ¥lÕ vÕíC³ÕÕ®Õí JÕÀÕcÕ lÕíLÕÕÇ} mLÕÕÕÆvÕJÕÀ cÕÕÆ®scÕÕjÕb®³ÕÕ cÕolÕÕÇvÕí JÕÀíuÕí pÕÕlÕí. oÕoÕ cÕb[UÕÇ JÕÀíkÕU yÕbojÕkÕj DÕmÕlÕÕlÕ. SKÕÕÐÕÕ DÕÕblÕjjÕä£ÕÇ³Õ lÕ[pÕÕí[ÕÇ JÕÀjCÕÕN³ÕÕ k³ÕJÕwlÕÕÇmÕ cÕO³ÕmLÕ þíkÕèvÕ mÕkÕ& JÕÀÕjkÕÕF& lÕí JÕÀjlÕÕlÕ. cÕO³ÕmLÕÕÇ JÕÀjCÕÕjÕÇ yÕjÕÇ®Õ cÕb[UÕÇ HÕÀÏíb®Õ DÕmÕlÕÕlÕ, DÕmÕínÕÇ }#ÕÕlÕ DÕÕ}í DÕÕní. DÕÕpÕnÕÇ nÕ }íKÕ hÕÏJÕÀÕÕƵÕlÕ nÕílÕ DÕmÕlÕÕvÕÕ 12 cÕÕíþÕÇ cÕÕ}kÕÕnè pÕnÕpÕí SF&} ³ÕÕ mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕcÕOÕÕÇ} yÕbojÕcÕO³Õí ®ÕÕ®³ÕÕb®³ÕÕ lÕÕy³ÕÕlÕ DÕÕnílÕ DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕb®ÕÕÇ mÕÕí[kÕCÕèJÕÀ JÕÀjC³ÕÕmÕÕþÕÇ yÕÕí}CÕÕÇ mÕ᪠DÕÕnílÕ. DÕµÕÕ®Õ hÕÏJÕÀÕjí JÕÀíu³ÕÕ pÕÕCÕÕN³ÕÕ SJÕÀÕ JÕÀÕjkÕÕF&cÕO³Õí ®ÕÕ®³ÕÕb®ÕÕÇ HÕÀmÕiÕlÕ PÕÕ}ÕÇ DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕbvÕÕÇ YÕÕjlÕÕÇ³Õ ³Õá×vÕÕÌJÕÀímÕ }#³Õ JÕÀjC³ÕÕ®ÕÕ hÕϳÕlvÕ JÕÀí}Õ. hÕÕÆjCÕÕcÕÕÇ YÕÕjlÕÕÇ³Õ ³Õá×vÕÕÌJÕÀívÕí JÕÀí}íu³ÕÕ DÕ®ÕèJÕÀ cÕÕN³ÕÕcÕO³Õí ®ÕÕ®³ÕÕb®³ÕÕ `cÕojÕƵÕhÕ'}Õ iÕíu³ÕÕ®Õ DÕÕþkÕ[îÕÕlÕ pÕ}mÕcÕÕOÕÕÇ ÕÆcÕUÕ}ÕÇ.
³ÕÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ}Õ DÕÕUÕ JÕÀmÕÕ IÕÕ}CÕÕj, ³ÕÕ hÕϵvÕÕkÕj ³ÕÕ kÕÕÆjÿ DÕÕÆOÕJÕÀÕN³ÕÕvÕí mÕÕbÕÆiÕlÕ}í JÕÀÕÇ, ³ÕájÕíhÕÕlÕÕÇ} jÕä£í, cÕ}íÕƵճÕÕ, pÕhÕÕvÕ DÕÕoÕÇ JÕÀÕnÕÇ oíµÕ ³ÕÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ}Õ DÕÕUÕ IÕÕ}C³ÕÕmÕÕþÕÇ SJÕÀ$Õ DÕÕ}í DÕÕnílÕ DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕb®³ÕÕ mÕb³ÕáJÕwlÕ JÕÀkÕÕ³ÕlÕÕÇ ³ÕÕ S[vÕ®³ÕÕ DÕÕKÕÕlÕÕcÕO³Õí mÕ᪠DÕÕnílÕ. DÕµÕÕ hÕÏJÕÀÕjí mÕb³ÕáJÕwlÕ iÕmlÕ IÕÕlÕ}ÕÇ, lÕj ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ}Õ DÕÕUÕ IÕÕ}lÕÕ ³ÕíT µÕJÕÀlÕÕí. mÕb³ÕáJÕwlÕ mÕÕiÕjÕÇ iÕmlÕ nÕ DÕÕUÕ IÕÕ}C³ÕÕ®ÕÕ hÕÏYÕÕkÕÕÇ GhÕÕ³Õ DÕÕní, DÕmÕí YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}Õ}Õ kÕÕìlÕí. cÕÕ$Õ DÕÐÕÕhÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo} ³ÕÕ mÕb³ÕáJÕwlÕ iÕmlÕÕÇcÕO³Õí mÕnYÕÕiÕÕÇ PÕÕuÕíuÕí vÕÕnÕÇ. YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}ÕlÕÕÇ} ³Õá×vÕÕÌJÕÀÕb®ÕÕÇ iÕmlÕ mkÕlÕb$ÕhÕCÕí mÕ᪠DÕÕní. l³ÕÕyÕÕyÕlÕ ÕÆkÕ®ÕÕjlÕÕ ní kÕÕÆjÿ DÕÕÆOÕJÕÀÕjÕÇ cnCÕÕ}í JÕÀÕÇ, mÕb³ÕáJÕwlÕ iÕmlÕ nÕÇ mÕb³ÕáJÕwlÕ jÕä£mÕbIÕÕ®³ÕÕ vÕílÕãlkÕÕKÕÕ}ÕÇ, l³ÕÕb®³ÕÕ OkÕpÕÕKÕÕ}ÕÇ knÕkÕÕÇ, DÕµÕÕÇ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}Õ®ÕÕÇ YÕèÕÆcÕJÕÀÕ DÕÕní. DÕÐÕÕhÕhÕ³Õ¥lÕ mÕb³ÕáJÕwlÕ jÕä£mÕbIÕÕvÕí DÕµÕÕ hÕÏJÕÀÕj®ÕÕÇ JÕÀÕíCÕlÕÕÇnÕÇ ³ÕÕípÕvÕÕ pÕÕnÕÇj JÕÀí}í}ÕÇ vÕÕnÕÇ. p³ÕÕ #ÕCÕÕ}Õ mÕb³ÕáJÕwlÕ jÕä£mÕbIÕÕlÕHÕÀí& DÕµÕÕÇ ³ÕÕípÕvÕÕ pÕÕnÕÇj nÕíF&}, l³ÕÕkÕíUímÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo} l³ÕÕlÕ mÕnYÕÕiÕÕÇ nÕíF&}. ³ÕÕ IÕìvÕÕbcÕO³Õí kÕÕ{ PÕÕu³ÕÕvÕblÕj YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}ÕvÕí mÕbj#ÕCÕ cÕb$ÕÕ}³ÕÕµÕÕÇ ®Õ®ÕÕ& JÕÀªvÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ cÕÕ}kÕÕnè pÕnÕpÕí, l³ÕÕ®ÕhÕÏcÕÕCÕí FlÕj YÕÕjlÕÕÇ³Õ pÕnÕpÕÕbvÕÕnÕÇ ³ÕÕ hÕÏoíµÕÕlÕèvÕ ³ÕílÕÕvÕÕ mÕbj#ÕCÕ ÕÆouÕí pÕÕkÕí, DÕµÕÕÇ YÕèÕÆcÕJÕÀÕ IÕílÕ}ÕÇ DÕÕní. l³ÕÕmÕÕþÕÇ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}ÕvÕí DÕÕhÕu³ÕÕ JÕÀÕnÕÇ DÕl³ÕÕOÕáÕÆvÕJÕÀ ³Õá×vÕÕÌJÕÀÕ lÕÌvÕÕlÕnÕÇ JÕÀíu³ÕÕ DÕÕnílÕ, DÕmÕínÕÇ ³ÕÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕN³ÕÕvÕí mÕÕbÕÆiÕlÕ}í.
cÕÕíþîÕÕ hÕÏcÕÕCÕÕkÕj JÕÀÕ³Õ&jlÕ DÕmÕ}íu³ÕÕ DÕÕÕÆCÕ GÊÕcÕ hÕ×lÕÕÇvÕí vÕíìkÕJÕÀ& DÕmÕ}íu³ÕÕ ®ÕÕ®³ÕÕb®Õí DÕb[jkÕu[& ÕÆJÕÀbkÕÕ onµÕlÕkÕÕÐÕÕbµÕÕÇ mÕbyÕbOÕ DÕÕnílÕ JÕÀÕ? ³ÕÕyÕÕyÕlÕ kÕÕÆjÿ vÕÕÌo} DÕÕÆOÕJÕÀÕN³ÕÕvÕí mÕÕbÕÆiÕlÕ}í JÕÀÕÇ, SkÕ{îÕÕ cÕÕíþîÕÕ hÕÏcÕÕCÕÕkÕj µÕðÕÕm$Õí ÕÆkÕJÕÀlÕ I³ÕÕ³Õ®ÕÕÇ DÕmÕlÕÕÇ}, lÕj lÕácÕ®³ÕÕJÕÀ[í lÕíkÕ{Õ hÕÌmÕÕ DÕmÕCÕí DÕÕkÕµ³ÕJÕÀ DÕÕní. DÕb[jkÕu[&ÕƵÕkÕÕ³Õ SkÕ{Õ hÕÌmÕÕ JÕÀáCÕÕJÕÀ[í GhÕ}yOÕ DÕÕní? ÕƵÕkÕÕ³Õ ®ÕÕ®³ÕÕb®ÕÕÇ JÕÀÕ³Õ&hÕ×lÕÕÇ hÕÕnÕlÕÕ, ³ÕÕb®Õí mÕbyÕbOÕ onµÕlÕkÕÕÐÕÕbµÕÕÇ DÕmÕC³ÕÕ®ÕÕÇ µÕJÕw³ÕlÕÕ vÕÕJÕÀÕjlÕÕ ³ÕílÕ vÕÕnÕÇ. DÕÕlÕÕ ³ÕÕ ®ÕÕ®³ÕÕb®³ÕÕ DÕmÕ}íu³ÕÕ DÕvÕíJÕÀÕÆkÕOÕ mÕbyÕbOÕÕbkÕj FbìjhÕÕí}nÕÇ JÕÀÕcÕ JÕÀjlÕ DÕmÕu³ÕÕ®Õí mÕcÕpÕ}í.
³ÕÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇkÕj cÕáUÕlÕèvÕ GhÕÕ³Õ JÕÀjC³ÕÕ®ÕÕÇ F®sÕ DÕmÕí} lÕj pÕiÕÕvÕí mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕ®³ÕÕ hÕÏiÕlÕÕÇmÕÕþÕÇ, l³ÕÕb®Õí DÕÕÕÆLÕ&JÕÀ iÕÕ[í ©UÕkÕj DÕÕCÕC³ÕÕmÕÕþÕÇ hÕϳÕlvÕ JÕÀí}í hÕÕÕÆnpÕílÕ. DÕÕpÕ ÕÆlÕLÕí nÕlÕÕbvÕÕ JÕÀÕcÕ vÕmÕu³ÕÕvÕí mLÕÕÕÆvÕJÕÀ }ÕíJÕÀnÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕb®³ÕÕ cÕolÕÕÇmÕÕþÕÇ hÕ̵ÕÕb®³ÕÕ DÕhÕí#ÕÕvÕí l³ÕÕb®³ÕÕcÕÕiÕí OÕÕkÕlÕÕlÕ. ÕƵÕkÕÕ³Õ ÕÆlÕLÕí JÕÀÕ³ÕoÕ DÕÕÕÆCÕ mÕák³ÕkÕmLÕÕnÕÇ k³ÕkÕÕÆmLÕlÕ DÕmÕÕ³Õ}Õ nkÕÕÇ. mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕcÕO³Õí mÕO³ÕÕ mÕÕjí JÕÀÕnÕÇ ÕÆvÕjbJÕÀáµÕ hÕ×lÕÕÇvÕí mÕ᪠DÕÕní. ÕÆlÕLÕí }ÕíJÕÀÕÆvÕ³ÕáJÕwlÕ µÕÕmÕvÕ DÕÕÕÆCÕ JÕÀÕ³ÕoÕ-mÕákÕk³ÕkÕmLÕÕ vÕmÕu³ÕÕvÕí®Õ mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕ®³ÕÕ F}ÕK³ÕÕlÕ hÕJÕÀ[C³ÕÕlÕ DÕÕ}íu³ÕÕ ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕ JÕÀÕjkÕÕF&mÕÕþÕÇ DÕcÕíÕÆjJÕÀívÕí kÕ Fbi}b[®³ÕÕ jÕ@³Õ} vÕíknÕÇvÕí ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕ JÕÀÕjkÕÕF&mÕÕþÕÇ JÕÀíÕÆvÕ³ÕÕcÕO³Õí vÕí}í.
mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕ®³ÕÕ ³ÕÕ hÕϵvÕÕkÕj lÕÕí[iÕÕ JÕÀÕ{C³ÕÕmÕÕþÕÇ DÕÕlÕÕ JÕÀÕnÕÇ jÕä£í hÕá{í mÕjmÕÕkÕ}ÕÇ DÕÕnílÕ. ®ÕÕ®³ÕÕb®ÕÕÇ JÕÀÕ³Õ&hÕ×lÕÕÇ }#ÕÕlÕ DÕÕu³ÕÕvÕí l³ÕÕbvÕÕÇ mÕçícÕÕÕÆ}³ÕÕcÕO³Õí mÕO³ÕÕ DÕÕÆmlÕlkÕÕlÕ DÕmÕ}íu³ÕÕ µÕÕmÕvÕÕµÕÕÇ mÕbhÕJÕÀ& mÕÕOÕ}Õ DÕÕÕÆCÕ ³ÕÕ µÕÕmÕvÕÕvÕí l³ÕÕbvÕÕ l³ÕÕb®³ÕÕ mÕcÕáoÏÕlÕ ÕƵժvÕ JÕÀÕjkÕÕF& JÕÀjC³ÕÕ®ÕÕÇ hÕjkÕÕvÕiÕÕÇ ÕÆo}ÕÇ DÕÕní. l³ÕÕlÕ YÕÕjlÕÕ®ÕÕnÕÇ mÕcÕÕkÕíµÕ DÕÕní. DÕ}ÕÇJÕÀ[í®Õ JÕÀjC³ÕÕlÕ DÕÕ}í}ÕÇ JÕÀÕjkÕÕF& nÕÇ l³ÕÕcÕáUí®Õ µÕJÕw³Õ PÕÕ}ÕÇ. cÕÕ$Õ DÕµÕÕ hÕÏJÕÀÕj®³ÕÕ JÕÀÕjkÕÕF&vÕblÕj l³ÕÕ}Õ hÕÏÕÆmÕ×ÕÇ oílÕÕvÕÕ hÕÏmÕÕjcÕÕO³ÕcÕÕbvÕÕÇnÕÇ JÕÀÕnÕÇ yÕbOÕvÕí hÕÕUÕ³Õ}Õ nkÕÕÇlÕ, DÕµÕÕÇ DÕhÕí#ÕÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}Õ®³ÕÕ ³ÕÕ kÕÕÆjÿ DÕÕÆOÕJÕÀÕN³ÕÕvÕí k³ÕJÕwlÕ JÕÀí}ÕÇ. lÕíí cnCÕÕ}í JÕÀÕÇ, ³ÕÕ hÕÏJÕÀjCÕÕlÕ JÕÀÕjkÕÕF& JÕÀjCÕÕN³ÕÕ ³Õá×vÕÕÌJÕÀí®Õí vÕÕkÕ hÕÏJÕÀÕÕƵÕlÕ JÕÀjC³ÕÕlÕ DÕÕ}í. l³ÕÕcÕáUí ³ÕÕ ³Õá×vÕÕÌJÕÀí}Õ DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕkÕj DÕmÕCÕÕN³ÕÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕjÕÇ ÕÅJÕÀkÕÕ FlÕj vÕÕÌmÕÌÕÆvÕJÕÀÕb®³ÕÕ JÕÀáìábÕÆyÕ³ÕÕb®³ÕÕ pÕÕÇkÕÕ}Õ LÕíì OÕÕíJÕÀÕnÕÇ hÕÕínÕí®Õè µÕJÕÀlÕÕí. cÕÕ$Õ ³ÕÕ®Õí YÕÕvÕ hÕÏmÕÕjcÕÕO³ÕcÕí HÕÀÕjmÕí jÕKÕlÕÕvÕÕ ÕÆomÕlÕ vÕÕnÕÇlÕ.
SJÕÀbojÕÇlÕ nÕ vÕÕpÕèJÕÀ ÕÆkÕ<Õ³Õ nÕlÕÕUlÕÕvÕÕ mÕkÕ& mÕbyÕbÕÆOÕlÕ IÕìJÕÀÕbvÕÕÇ mÕbkÕíovÕµÕÕÇuÕlÕÕ DÕÕÕÆCÕ mÕb³ÕcÕ oÕKÕkÕCÕí DÕÕkÕµ³ÕJÕÀ DÕÕní, DÕµÕÕÇ YÕÕkÕvÕÕ YÕÕjlÕÕÇ³Õ vÕÕÌo}ÕlÕ mÕO³ÕÕ DÕÕní.

DÕÕÆHÕÀÏJÕÀí®³ÕÕ nçívÕ& hÕÏÕblÕÕ®³ÕÕ oÕÆ#ÕCÕíJÕÀ[ÕÇuÕ 300 cÕÌuÕÕbkÕjÕÇuÕ vÕiÕuÕ hÕÏÕblÕÕlÕÕÇuÕ SFuÕ ³ÕÕ KÕí[íkÕpÕÕ ìácÕoÕj µÕnjÕ®ÕÕ ®ÕínjÕcÕçínjÕ iÕíu³ÕÕ JÕÀÕnÕÇ ÕÆokÕmÕÕblÕ hÕèCÕ& yÕouÕèvÕ iÕíuÕÕ DÕÕní. hÕÕb{N³ÕÕµÕáYÕÏ kÕÕUá®ÕÕ sçíìÕmÕÕ mÕcÕáoÏÕÆJÕÀvÕÕjÕ, oçívÕ cÕÌuÕÕbkÕj kÕmÕuÕíuÕÕÇ cÕÕÆ®scÕÕj kÕmlÕÕÇ ÕÆvÕ OÕáUÕÇ®Õí KÕ[yÕ[ÕÇlÕ jmlÕí ÕÆcÕjkÕCÕÕN³ÕÕ ³ÕÕ sçíìíKÕÕvÕÕÇ µÕnjÕkÕj mÕO³ÕÕ [Õ@uÕj®ÕÕ kÕ<ÕÕ&kÕ nçílÕ DÕÕní. ÕÆvÕÕÆcÕÊÕ DÕÕní DÕuÕÕÇJÕÀ[í®Õ uÕáìu³ÕÕ iÕíuÕíu³ÕÕ JÕÀÕnÕÇ pÕnÕpÕÕb®Õí. pÕiÕÕ®³ÕÕ vÕJÕÀÕµÕÕkÕj DÕ®ÕÕvÕJÕÀ PÕUJÕÀuÕíuÕí ní SFuÕ µÕnj pÕiÕÕlÕÕÇuÕ mÕcÕáoÏÕÇ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ®ÕÕÇ jÕpÕOÕÕvÕÕÇ yÕvÕuÕí DÕÕní. ³ÕÕ µÕnjÕ®³ÕÕ mÕcÕáoÏÕÆJÕÀvÕÕN³ÕÕkÕj mÕO³ÕÕ 12 hÕjoíµÕÕÇ vÕÕÌJÕÀÕ ÕÆkÕmÕÕkÕu³ÕÕ DÕÕnílÕ DÕÕÕÆCÕ FLÕí®Õ l³ÕÕkÕjÕÇuÕ DÕhÕËlÕ KÕuÕÕµÕÕbvÕÕ þíkÕC³ÕÕlÕ DÕÕuÕí DÕÕní. ³ÕÕ DÕhÕËlÕÕb®³ÕÕ nÕuÕ®ÕÕuÕÕÇbkÕj mÕ@ìíuÕÕFì HÕÀçívÕ ÕÆvÕ pÕÕÇhÕÕÇSmÕmÕÕjKÕÕÇ DÕÐÕ³ÕÕkÕlÕ GhÕJÕÀjCÕí yÕÕUiÕCÕÕN³ÕÕ ®ÕÕ®³ÕÕb®ÕÕÇ yÕÕjÕÇJÕÀ vÕpÕj DÕÕní. ³ÕÕ ®ÕÕ®³ÕÕb®³ÕÕ cÕolÕÕÇuÕÕ l³ÕÕb®³ÕÕ DÕÕCÕKÕÕÇ µÕíJÕÀ[çí µÕm$ÕOÕÕjÕÇ mÕnJÕÀÕN³ÕÕb®ÕÕÇ HÕÀUÕÇ npÕj DÕÕní, pÕí SKÕÕÐÕÕ DÕbcÕuÕÕÇ hÕoÕLÕÕ&®Õí iÕábiÕÕÇ DÕÕCÕCÕÕjí hÕÕvÕ ®ÕIÕUlÕ uÕ#ÕÕkÕOÕÕÇ hÕÕTb[ddmÕ JÕÀcÕÕkÕC³ÕÕ®Õí mkÕhvÕ jbiÕkÕlÕ yÕmÕuÕí DÕÕnílÕ.
³Õá×Õ®³ÕÕ ÕÆkÕOkÕbmÕÕlÕ hÕçíUèvÕ ÕÆvÕIÕÕuÕíu³ÕÕ ³ÕÕ oíµÕÕlÕ DÕÕ³Õá<³Õ KÕèhÕ mkÕmlÕ yÕvÕuÕí DÕÕní DÕÕÕÆCÕ DÕÕµÕÕ KÕèhÕ oáuÕ&YÕ. cnCÕèvÕ®Õ hÕÏl³ÕíJÕÀ ³ÕµÕmkÕÕÇ DÕhÕnjCÕÕvÕblÕj ®ÕÕ®Õí yÕvÕè FÕÆ®sCÕÕN³ÕÕ ³ÕákÕJÕÀÕb®ÕÕÇ mÕbK³ÕÕnÕÇ kÕÕ{lÕ DÕÕní. mÕcÕáoÏÕlÕ DÕÕhÕuÕí YÕÕÆkÕ<³Õ DÕpÕcÕÕkÕCÕÕN³ÕÕ ³ÕÕ YÕÕkÕÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbcÕO³Õí DÕiÕoÕÇ cÕÕO³ÕÕÆcÕJÕÀ µÕÕUílÕ ÕƵÕJÕÀCÕÕN³ÕÕ ÕÆkÕÐÕÕL³ÕÕ¥®ÕÕnÕÇ mÕcÕÕkÕíµÕ DÕÕní. ÕÆlÕLÕu³ÕÕ DÕÕÕÆCÕ DÕÕmÕhÕÕmÕ®³ÕÕ yÕN³ÕÕ®Õ cÕáuÕÕbvÕÕÇ DÕÕlÕÕ µÕÕUílÕ pÕÕCÕí mÕçí[èvÕ ÕÆouÕí DÕÕní DÕÕÕÆCÕ lÕí SFuÕ®ÕÕ jmlÕÕ hÕJÕÀ[lÕ DÕÕnílÕ, DÕµÕÕÇ ÕÆmLÕlÕÕÇ ÕÆvÕcÕÕ&CÕ PÕÕuÕÕÇ DÕÕní.
ní mÕbhÕèCÕ& µÕnj DÕÕlÕÕ iÕávníiÕÕjÕÇcÕÕiÕí& HÕÀUHÕÀUuÕíu³ÕÕ DÕLÕ&JÕÀÕjCÕÕkÕj DÕkÕuÕbyÕèvÕ DÕÕní. mÕcÕáoÏÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕb®ÕÕÇ ÕÆvÕkÕÕmÕÕ®ÕÕÇ mÕçí³Õ knÕkÕÕÇ cnCÕèvÕ ÕÆlÕLÕí IÕÕF&IÕÕF&vÕí nÕ@ìíumÕ GYÕÕjuÕÕÇ pÕÕlÕ DÕÕnílÕ. l³ÕÕb®³ÕÕ KÕÕC³ÕÕ-ÕÆhÕC³ÕÕ®ÕÕÇ k³ÕkÕmLÕÕ JÕÀjCÕÕN³ÕÕ jímlÕjÕBcÕOÕèvÕ vÕÕÌJÕÀÕbkÕjnÕÇ DÕVÕ hÕÕþkÕuÕí pÕÕlÕ DÕÕní. hÕJÕÀ[u³ÕÕ iÕíuÕíu³ÕÕ pÕnÕpÕÕb®³ÕÕ FbOÕvÕÕ®ÕÕÇ mÕçí³Õ JÕÀjC³ÕÕmÕnÕÇ mLÕÕÕÆvÕJÕÀ k³ÕÕhÕÕjÕÇkÕiÕ& GlmÕáJÕÀ DÕÕní. ³ÕµÕmkÕÕÇ DÕhÕnjCÕÕvÕblÕj mkÕlÕ뮳ÕÕ kÕÕìîÕÕuÕÕ DÕÕuÕíuÕÕ hÕÌmÕÕ ní ®ÕÕ®ÕícÕb[UÕÇ GOÕUèvÕ ìÕJÕÀC³ÕÕmÕ GlmÕáJÕÀ DÕmÕlÕÕlÕ. ní DÕÕmÕhÕÕmÕ®³ÕÕ uÕçíJÕÀÕb®³ÕÕ hÕL³ÕÕkÕj®Õ hÕ[lÕí ÕÆvÕ lÕí l³ÕÕb®³ÕÕ JÕÀcÕÕF&®Õí mÕÕOÕvÕ þjlÕí.

JÕÀíÕÆvÕ³ÕÕ, ³ÕávÕÕ³Õìí[ DÕjyÕ DÕÕÆcÕjÕlÕÕÇ, JÕÀ@vÕ[Õ DÕÕÕÆCÕ FbiuÕb[cÕO³Õí mLÕÕÕƳÕJÕÀ PÕÕuÕíuÕí mÕçícÕÕÕÆuÕ³ÕvÕ uÕçíJÕÀ mÕcÕáoÏÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕ ÕÆkÕÊÕÕÇ³Õ cÕolÕ hÕájkÕlÕÕlÕ DÕÕÕÆCÕ cÕiÕ ®ÕÕ®³ÕÕb®³ÕÕ uÕáìÕÇlÕ ³ÕÕ yÕ[îÕÕ cÕb[UÕÇb®ÕÕ cÕçíþÕ ÕÆnmmÕÕnÕÇ jÕKÕèvÕ þíkÕuÕÕ pÕÕlÕçí. ³ÕÕ DÕÕJÕÀ[îÕÕbvÕÕÇ DÕÕlÕÕ lÕÕÇvÕ JÕÀçíìÕÇ [Õ@uÕmÕ&®ÕÕ DÕÕJÕÀ[Õ hÕÕj JÕÀíuÕÕ DÕÕní. nÕÇ jJÕwJÕÀcÕ cnCÕpÕí mÕçícÕÕÕÆuÕ³ÕÕ®³ÕÕ F&µÕÕv³ÕíJÕÀ[ÕÇuÕ hÕbìuÕB[ ³ÕÕ mÕÕkÕ&YÕÕÌcÕ hÕÏoíµÕÕ®³ÕÕ kÕÕÕÆ<Õ&JÕÀ DÕLÕ&mÕbJÕÀuhÕÕnèvÕ DÕÕÆOÕJÕÀ DÕÕní. ní uÕáìÕª SKÕÕÐÕÕ pÕnÕpÕÕ®³ÕÕ DÕhÕnjCÕÕvÕblÕj npÕÕjçí hÕÕTb[ddmÕ®ÕÕÇ hÕjmhÕjÕbcÕO³Õí kÕÕìCÕÕÇ JÕÀªvÕ IÕílÕÕlÕ.
³ÕÕ hÕÏoíµÕÕlÕÕÇuÕ DÕÕ[ívÕ®³ÕÕ DÕÕKÕÕlÕÕlÕÕÇuÕ mÕcÕáoÏÕÆJÕÀvÕÕN³ÕÕkÕj kÕmÕuÕíu³ÕÕ iÕ@jçíkÕí DÕÕÕÆCÕ yÕçímÕ@mmÕçí ³ÕÕ cÕçíþîÕÕ µÕnjÕbcÕO³Õí ³ÕµÕmkÕÕÇ DÕhÕnjCÕÕvÕblÕj mÕíÕÆuÕyÕÏíµÕvÕ JÕÀíuÕí pÕÕlÕí... mÕíÕÆuÕyÕÏíµÕvÕ cnCÕèvÕ ní ®ÕÕ®Õí µÕÕnÕÇ pÕíkÕCÕ pÕíkÕlÕÕlÕ kÕÕ iÕábiÕÕÇ DÕÕCÕCÕÕjí hÕÕvÕ ®ÕIÕUlÕ yÕmÕlÕÕlÕ. iÕ@jçíkÕícÕO³Õí mLÕÕÕƳÕJÕÀ PÕÕuÕíuÕÕ SJÕÀ yÕ[Õ ®ÕÕ®ÕÕ DÕyÕµÕÕÇj mÕuÕÕ[®³ÕÕ cÕlÕí, mÕkÕÕ&lÕ DÕÕOÕÕÇ DÕÕcnÕbuÕÕ SJÕÀ sÕvÕmÕí IÕj DÕÕÕÆCÕ cÕçíìÕj I³ÕÕ³Õ®ÕÕÇ DÕmÕlÕí. l³ÕÕvÕblÕj DÕÕcnÕÇ yÕboáJÕÀÕ ÕÆvÕ FlÕj µÕm$ÕÕm$Õí ÕÆkÕJÕÀlÕ IÕílÕçí. yÕÕJÕÀÕÇ®Õí OÕvÕ DÕÕcnÕÇ ÕÆjuÕ@JÕwmÕ nçíC³ÕÕmÕÕþÕÇ kÕÕhÕjlÕçí.
mLÕÕÕÆvÕJÕÀ DÕÕÆOÕJÕÀÕjÕÇkÕiÕ&, cÕáÕÆKÕ³ÕÕ, vÕÕlÕíkÕÕF&JÕÀ DÕÕÕÆCÕ ÕÆcÕ$ÕhÕÕÆjkÕÕj ³ÕÕb®³ÕÕkÕj ní ®ÕÕ®Õí cÕçíþîÕÕ hÕÏcÕÕCÕÕkÕj OÕvÕ KÕ®Õ& JÕÀjlÕÕlÕ DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕb®³ÕÕ mÕnÕ³³ÕÕvÕí®Õ ³ÕÕ mÕcÕáoÏÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕÇ JÕÀácÕJÕÀ lÕmÕí®Õ iÕáhlÕníjÕÆkÕ<Õ³ÕJÕÀ cÕçíþí pÕÕUí ÕÆvÕcÕÕ&CÕ JÕÀíuÕí DÕÕní. GkÕ&ÕÆjlÕ oíµÕÕuÕÕ ÕÆkÕUKÕÕ IÕÕlÕuÕíu³ÕÕ iÕìÕ-iÕìÕbcÕOÕÕÇuÕ JÕÀájyÕájÕÇbvÕÕnÕÇ mÕcÕáoÏÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕÇ HÕÀÕìÕ oíCÕí hÕmÕblÕ JÕÀíuÕí DÕÕní.
hÕjÕÆJÕÀ³ÕÕb®³ÕÕ sUkÕCÕáJÕÀÕÇhÕÕmÕèvÕ cÕáJÕwlÕ JÕÀjCÕÕjí hÕ³ÕÕ&kÕjCÕÕÇ³Õ ³Õçí×í, DÕmÕb ÕÆyÕªonÕÇ JÕÀÕnÕÇpÕCÕ mÕcÕáoÏÕÇ KÕuÕÕµÕÕbvÕÕ uÕÕkÕè hÕÕnlÕÕlÕ. l³ÕÕb®Õí mÕÕnmÕ DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕbvÕÕÇ ÕÆcÕUkÕuÕíuÕÕÇ mÕbhÕÊÕÕÇ ³ÕÕcÕáUí l³ÕÕbvÕÕ lÕíLÕÕÇuÕ mÕcÕÕpÕÕlÕ cÕÕvÕnÕÇ ÕÆcÕUè uÕÕiÕuÕÕ DÕÕní. ³ÕµÕmkÕÕÇ DÕhÕnjCÕÕvÕblÕj l³ÕÕ mÕcÕáoÏÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕuÕÕ iÕÕpÕÕkÕÕpÕÕlÕ oámÕjí uÕivÕ JÕÀjÕÇlÕ DÕÕCÕKÕÕÇ SJÕÀ hÕlvÕÕÇ JÕÀjC³ÕÕ®ÕÕ DÕIÕçíÕÆ<ÕlÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕjnÕÇ FLÕí ÕÆcÕUè uÕÕiÕuÕÕ DÕÕní.
iÕíu³ÕÕ cÕÕÆnv³ÕÕlÕ ÕÆlÕLÕí SJÕÀ uÕivÕmÕcÕÕjbYÕ PÕÕuÕÕ. lÕmÕÕ mÕçínUÕ ³ÕÕhÕèkÕÕÇ& JÕÀOÕÕÇnÕÇ hÕÕÕÆnuÕÕ vÕmÕu³ÕÕ®ÕÕÇ JÕÀyÕáuÕÕÇ iÕ@jçíkÕícÕOÕÕÇuÕ 21 kÕ<ÕÕÇ&³Õ vÕÕ³ÕcÕçívÕí ÕÆouÕÕÇ. ÕÆkÕuÕÕmÕÕÇ kÕãÊÕÕÇ®³ÕÕ JÕÀÕnÕÇ cÕáuÕÕÇ SKÕÕÐÕÕ mÕcÕáoÏÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕµÕÕÇ uÕivÕ JÕÀjÕ³ÕuÕÕ GlmÕáJÕÀ DÕmÕlÕÕlÕ, JÕÀÕjCÕ l³ÕÕb®³ÕÕJÕÀ[í DÕcÕÕhÕ mÕbhÕÊÕÕÇ DÕmÕlÕí DÕÕÕÆCÕ l³ÕÕb®Õí uÕivÕnÕÇ DÕl³ÕblÕ LÕÕìÕcÕÕìÕlÕ nçílÕí.
(`iÕÕÕÆ[&³ÕvÕ'®³ÕÕ mÕÕÌpÕv³ÕÕvÕí)


S[vÕ®³ÕÕ DÕÕKÕÕlÕÕlÕ DÕuÕÕÇJÕÀ[í kÕÕ{è uÕÕiÕuÕíu³ÕÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ®³ÕÕ hÕÏJÕÀÕjÕbcÕáUí hÕávnÕ SJÕÀoÕ mÕcÕáoÏÕÇ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ®ÕÕ ÕÆkÕ<Õ³Õ ®Õ®Õí&lÕ DÕÕuÕÕ DÕÕní. ³ÕÕ mÕcÕáoÏÕlÕ oíµÕçíoíµÕÕÇb®³ÕÕ vÕÕÌouÕÕ®ÕÕ cÕçíþîÕÕ hÕÏcÕÕCÕÕkÕj mÕb®ÕÕj DÕmÕlÕÕvÕÕnÕÇ mÕçícÕÕuÕÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕÇ IÕÕlÕuÕíuÕÕ OÕá[iÕèmÕ mÕÕN³ÕÕ pÕiÕÕ®Õí uÕ#Õ kÕíOÕCÕÕjÕ þjuÕÕ DÕÕní. ³ÕÕ ®ÕÕ®³ÕÕb®Õí JÕÀÕcÕ vÕJÕwJÕÀÕÇ JÕÀmÕí ®ÕÕuÕlÕí, ní uÕ#ÕÕlÕ IÕíCÕb jbpÕJÕÀ þjíuÕ.
S[vÕ®³ÕÕ DÕÕKÕÕlÕÕlÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇ JÕÀjCÕÕN³ÕÕbvÕÕ jmÕo hÕájkÕþÕ, oÕ©iÕçíUÕ, µÕm$ÕÕm$ÕÕb®ÕÕÇ JÕÀácÕJÕÀ nÕÇ hÕÏÕcÕáK³ÕÕvÕí mÕçícÕÕÕÆuÕ³ÕÕlÕÕÇuÕ yÕb[KÕçíj uÕ<JÕÀjÕÇ iÕìÕbJÕÀ[èvÕ JÕÀíuÕÕ pÕÕlÕ DÕÕní. ³ÕÕ mÕcÕáoÏÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕ DÕuÕÕÇJÕÀ[í mÕ@ìíuÕÕFì HÕÀçívÕ DÕÕÕÆCÕ pÕÕÇhÕÕÇSmÕmÕÕjK³ÕÕ lÕÕbÕÆ$ÕJÕÀ hÕÕþyÕUÕ®ÕÕÇnÕÇ iÕjpÕ YÕÕmÕè uÕÕiÕuÕÕÇ DÕÕní. DÕÐÕ³ÕÕkÕlÕ lÕÕbÕÆ$ÕJÕÀ mÕÕcÕiÕÏÕÇb®ÕÕ kÕÕhÕj DÕÕpÕ ®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇlÕ nçílÕÕvÕÕ ÕÆomÕlÕçí.
®ÕÕ®ÕíÕÆiÕjÕÇmÕÕþÕÇ l³ÕÕbvÕÕ cÕáK³Õ pÕnÕpÕ lÕmÕí®Õ DÕÕÆlÕkÕíiÕkÕÕvÕ vÕÕÌJÕÀÕb®ÕÕÇ iÕjpÕ DÕmÕlÕí. mÕcÕáoÏÕlÕÕÇuÕ ®ÕÕ®³ÕÕb®Õí kÕÕmlÕk³Õ ní cÕáK³Õ pÕnÕpÕÕkÕj DÕmÕlÕí. ³ÕÕ cÕçíþîÕÕ cÕáK³Õ pÕnÕpÕÕkÕj µÕm$ÕÕm$Õ, oÕ©iÕçíUÕ, FbOÕvÕ DÕÕÕÆCÕ FlÕj JÕÀácÕJÕÀ DÕmÕlÕí. cÕÕ$Õ uÕ#³Õ ÕÆìhÕC³ÕÕmÕÕþÕÇ lÕí DÕÕÆlÕkÕíiÕkÕÕvÕ vÕÕÌJÕÀÕb®ÕÕ kÕÕhÕj JÕÀjlÕÕlÕ. ³ÕÕ vÕÕÌJÕÀÕbkÕjÕÇuÕ ®ÕÕ®³ÕÕbJÕÀ[í DÕl³ÕÕOÕáÕÆvÕJÕÀ µÕm$ÕÕm$Õí DÕÕÕÆCÕ oçíjKÕb[Õb®³ÕÕ ÕƵÕ[îÕÕnÕÇ DÕmÕlÕÕlÕ. DÕÕ¯çÀcÕCÕÕ®³ÕÕ kÕíUímÕ lÕí mÕÕOÕÕjCÕ lÕÕÇvÕ DÕÕÆlÕkÕíiÕkÕÕvÕ vÕÕÌJÕÀÕb®ÕÕ kÕÕhÕj JÕÀjlÕÕlÕ. l³ÕÕlÕÕÇuÕ hÕÏl³ÕíJÕÀ vÕÕÌJÕÀíkÕj SJÕÀí-47 jÕ³ÕHÕÀuÕ, nÕlÕyÕÕ@cyÕ yÕÕUiÕCÕÕjí mÕnÕ lÕí onÕ µÕm$ÕOÕÕjÕÇ mÕÌÕÆvÕJÕÀ DÕmÕlÕÕlÕ, lÕmÕí®Õ JÕÀÕnÕÇ kÕíUÕ ³ÕÕ vÕÕÌJÕÀÕbkÕj jÕ@JÕÀíìddmÕnÕÇ lÕÌvÕÕlÕ JÕÀíuÕíuÕÕÇ DÕmÕlÕÕlÕ.
³ÕÕ cÕÕÆnv³ÕÕlÕ pÕnÕpÕ DÕhÕnjCÕÕ®³ÕÕ IÕìvÕÕ cÕçíþîÕÕ hÕÏcÕÕCÕÕlÕ IÕ[u³ÕÕ.
18 vÕçíkníbyÕjuÕÕ mÕçícÕÕuÕÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕÇ iÕÏÕÇJÕÀ vÕÕÌJÕÀÕ JÕÀÕyÕÕÇpÕ JÕÀíuÕÕÇ nçílÕÕÇ. ³ÕÕ vÕÕÌJÕÀíkÕj 23 lÕí 25 KÕuÕÕµÕÕÇ nçílÕí.
17 vÕçíkníbyÕjuÕÕ mÕçícÕÕÕÆuÕ³ÕÕ®³ÕÕ mÕÕiÕjÕÇ ÕÆJÕÀvÕÕN³ÕÕuÕiÕlÕ®³ÕÕ hÕfîÕÕlÕ LÕÕF& cÕÕÆ®scÕÕjÕÇ vÕÕÌJÕÀÕ mÕcÕáoÏÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕÇ JÕÀÕyÕÕÇpÕ JÕÀíuÕÕÇ. cÕO³ÕhÕèkÕí&JÕÀ[í ÕÆvÕIÕÕuÕíu³ÕÕ ³ÕÕ vÕÕÌJÕÀíkÕj 16 KÕuÕÕµÕÕÇ nçílÕí.
18 vÕçíkníbyÕjuÕÕ mÕÕÌoÕÇ DÕjíÕÆyÕ³ÕÕ®ÕÕ SJÕÀ cÕçíþÕ ìBJÕÀj mÕçícÕÕuÕÕÇ mÕcÕáoÏÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕÇ lÕÕy³ÕÕlÕ IÕílÕuÕÕ nçílÕÕ. l³ÕÕvÕblÕj SJÕÀÕ yÕ[îÕÕ vÕÕ@kÕí&ÕÆpÕ³ÕvÕ ÕƵÕÕÆhÕbiÕ mÕcÕánÕvÕí DÕÕhÕuÕÕÇ mÕácÕÕjí 90 cÕÕuÕkÕÕnè pÕnÕpÕí DÕÕÕÆCÕ vÕÕÌJÕÀÕ mÕáSPÕ JÕÀÕuÕk³ÕÕ®³ÕÕ pÕuÕcÕÕiÕÕ&®ÕÕ DÕkÕuÕbyÕ vÕ JÕÀjlÕÕ DÕÕÕÆHÕÀÏJÕÀí®³ÕÕ YÕçíkÕlÕÕuÕ®³ÕÕ mÕÕiÕjÕÇ cÕÕiÕí& kÕUkÕuÕÕÇ. mÕçícÕÕuÕÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕb®³ÕÕ kÕÕ{l³ÕÕ vÕÕÌJÕÀÕ DÕhÕnjCÕÕ®³ÕÕ IÕìvÕÕ hÕÕnlÕÕ JÕÀcÕ&®ÕÕN³ÕÕ®³ÕÕ mÕáj#ÕímÕÕþÕÇ nÕÇ GhÕÕ³Õ³ÕçípÕvÕÕ DÕÕKÕC³ÕÕlÕ DÕÕu³ÕÕ®Õí l³ÕÕb®³ÕÕ DÕÕÆOÕJÕÀÕN³ÕÕbvÕÕÇ mhÕä JÕÀíuÕí nçílÕí. onµÕlÕkÕÕoÕÇ DÕLÕkÕÕ DÕhÕnjCÕJÕÀl³ÕÕ¥µÕÕÇ yÕçíuÕC³ÕÕlÕ DÕÕhÕu³ÕÕuÕÕ mkÕÕjm³Õ vÕmÕu³ÕÕ®Õí hÕÏÕÆlÕhÕÕovÕ mÕÕÌoÕÇ®Õí jÕpÕJÕÀácÕÕj mÕÕÌo DÕuÕ HÕÀÌmÕuÕ ³ÕÕkÕíUÕÇ JÕÀíuÕí nçílÕí. cÕÕ$Õ ìBJÕÀj®Õí cÕÕuÕJÕÀ mkÕlÕb$ÕhÕCÕí ®ÕÕ®³ÕÕbµÕÕÇ kÕÕìÕIÕÕìÕÇ JÕÀjÕÇlÕ DÕmÕu³ÕÕ®ÕínÕÇ l³ÕÕbvÕÕÇ mÕÕbÕÆiÕlÕuÕí.
25 vÕçíkníbyÕjuÕÕ mÕçícÕÕuÕÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕÇ ³ÕícÕívÕ®³ÕÕ cÕÕuÕkÕÕnè pÕnÕpÕÕ®Õí DÕhÕnjCÕ JÕÀíuÕí. pÕnÕpÕÕkÕj 7 JÕÀcÕ&®ÕÕjÕÇ DÕÕnílÕ. l³ÕÕb®³ÕÕ mÕáìJÕÀímÕÕþÕÇ uÕ#ÕÕkÕOÕÕÇ DÕcÕíÕÆjJÕÀvÕ [Õ@uÕmÕ&®ÕÕÇ cÕÕiÕCÕÕÇ ®ÕÕ®³ÕÕbvÕÕÇ JÕÀíuÕÕÇ DÕÕní. DÕuÕÕÇJÕÀ[í IÕ[uÕíu³ÕÕ ³ÕÕ pÕnÕpÕ DÕhÕnjCÕÕ®³ÕÕ IÕìvÕÕbcÕáUí vÕÕÌJÕÀÕkÕnvÕÕÆkÕ<Õ³ÕJÕÀ mÕájÕÆ#ÕlÕlÕí®ÕÕ hÕϵvÕ hÕávnÕ vÕk³ÕÕvÕí SíjCÕÕÇkÕj DÕÕuÕÕ DÕÕní.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

PME Due Date

Master Circular No. 25Copy of Railway Board’s letter No. 69/H/3/11 dated 06.12.1974Subject: Implementation of the Recommendations of the Visual Sub-Committee.6. Periodical re-examination of serving Railway Employees:6.l. In order to ensure the continued ability of Railway employees in Classes A l, A 2, A 3, B l and B 2 to discharge their duties with safety, they will be required to appear for re-examination at the following stated intervals throughout their service as indicated below:6.1.1. Classes A l, A 2 and A 3 —At the termination of every period of three years, calculated from the date of appointment until they attain the age of 45 years, and thereafter annually until the conclusion of their service.Note: (l) The staff in categories A l, A 2 and A 3 should be sent for special medical examination in the interest of safety under the following circumstances unless they have been under the treatment of a Railway Medical Officer.(a) Having undergone any treatment or operation for eye trouble irrespective of the duration of sickness.(b) Absence from duty for a period in excess of 90 days.(2) If any employee in medical category A has been periodically medically examined at any time within one year prior to his attaining the age of 45, his next medical examination should be held one year from the due date of the last medical examination and subsequent medical examination annually thereafter.If, however, such an employee has been medically examined, at any time earlier, than one year prior to his attaining the age of 45, his next medical examination should be held on the date he attains the age of 45 and subsequent medical examination annually thereafter.
Ammendment: It was ammended in 1993 as belowAge Group PME DueAge 00-45 every 4yrsAge 45-55 every 2yrsAge 55-60 every year
Details:-
As per Rly Bd's Guideline of Medical Exam issued vide LNo. 88/H/5/12 dated 24-01-1993

a) PME would be done at the termination of every period of 4 years from date of appointment / Initial medical Exam till the date of attainment of age of 45 years, every 2 years upto 55 years & there after annual till retirement.
b) Employees who has been periodically examined at any time within 2years prior to his attaining the age of 45years would be examined after 2years from the date of last PME & subsequent PME for every 2years upto 55years age.Of

NRMU 4 you
SMLokhande

6.1.2. Classes B-1 and B-2—On attaining the age of 45 years, and thereafter at the termination of every period of five years.